2020 yılında hâlâ kent bütününü ele alan, kentin potansiyellerini değerlendiren, iklim krizini umursayan, ekolojik endişeleri olan, tarım alanlarını koruyan, kentin gelecek vizyonunu çizen bir kent planı yok Mersin’in. 

Sistemi değiştirmek, ancak kendimizi ve bakış açımızı değiştirmekle mümkün olabilir. Tekil eylemlerimiz kadar ve hatta ondan da öte birlikte değişmekle, birlikte durmakla, buna doğru adım atmakla.

Köşenin adı ‘Sakin Köşe’ çünkü önce biraz sakin olmalıyız diye düşünüyorum. Hani şu meşhur ifadedeki gibi “Sakin ol ve yüreğindeki kaygıyı yere bırak”. Ya da diğer meşhur sözdeki gibi, “Kötümser olmayı daha iyi günlere bırakalım”. 

Kültürhane Facebook