Diyar Saraçoğlu ile geçtiğimiz aylarda sendika.org'da yayınlanan "Barselona’da ortaklaşma pratikleri: İşgal evleri, kooperatifler ve ateneular" yazısı üzerine sohbet ettik.* Barcelona kentinin tarihsel serüveni ile birlikte vücuda gelen ortaklaşma pratiklerinin ve dayanışma ağlarının makro siyaset ile nasıl ilişkilendiğini merak ederek yola çıkan Diyar, yerinde ziyaret etme fırsatı bulduğu deneyimleri paylaştı.
Yazıyı ve başlığını okuduğumuzda merak ettiğimiz konulardan biri, bahsi geçen örneklerle birlikte düşünmeye aşinalık kazandığımız "müşterekleşme pratikleri" yerine "ortaklaşma ve dayanışma pratikleri" ifadelerinin tercih edilmiş olmasıydı. Pratiklerin ve toplulukların işleyişlerine dair açtığı tartışmaları ilginize sunarız.Yayın için burayı Diyar'ın yazısı için burayı tıklayınız.