Tanıl Bora çünkü her şeye rağmen:
"Tevekkül makamından bir ‘Her şeye rağmen’…
Gamsız bir “yaşıyoruz…” avuntusuyla değil, safdil bir “hayat yine de güzel” tesellisiyle değil de; “her şey insan için” metanetiyle… ufak da olsa, mütevazı da olsa “şimdi ben ne yapabilirim?” sorumluluğuyla…"

Tanıl Bora çünkü:
"Sebat-sabır ilişkisini, zanaatkâr meşrebince düşünmeli. Sebatla sabır en iyi, zanaatkâr emeğinde geçinirler. İşini iyi yapma arzusu, çalışmadaki gurur, sabrın tahammülünü sebatkârlığın azmiyle birleştirir. Sonucunu, getirisini, ucundaki başarıyı düşünmeden, –sadece onu düşünmeden–, hırsı, öfkeyi de ağır çekime alarak, uğraşın kendisine anlam yükleyerek, ondan haz alarak uğraşmak, zahmetin sıkıntısını, tekdüzeliğin yıpratıcılığını eksiltir. Uğraşın kendisi, örnek teşkil eder, bir davete dönüşür. Sisifos’a hürmetkâr bir ruh halinden söz ediyoruz.

Ezcümle, Tanıl Bora çünkü Kültürhane her şeye rağmen sabır ve sebat zanaatkarı olmaya çalışıyor...

4 Ağustos Cumartesi günü son dönemlerin en ilginç eserlerinden bazılarının yaratıcısı Burak Delier'i ağırlıyoruz. Özgürlüğü önceden belirlenmiş senaryolardan azade düşünen, kavramı hareketsizlik, gerilim ve arzu gibi hallerle birlikte düşünmeyi yeğleyen sanatçı özgürlük, kendiliğindenlik, doğaçlama ve yaratıcılık gibi kavramlarını klavuz olarak benimser. Bu amaca yönelik olarak gerilla sanat taktiklerini bir araya getirerek, kabul etmediği neo-liberal medyanın stratejilerini kullanan Delier sanatsal pratiği, bir sanatçı olarak konumunu ve bu durumun siyasetini müzakere etmekle ilgili zorlukları sorgulamayı amaçlıyor. Veli Mert'in kolaylaştırıcılığında bu minvaldeki çalışmalarını kendi ağzından dinliyoruz.

Hem Mersin’deki ÇİTTA hem de Adana’daki Banadura (Adana ağzı ile domates) ve Kuzey Adana gıda topluluklarının üreticisi Ali Çelik ile yeğeni Sezgin’in katılımı ile topluluk destekli tarım (TDT) tecrübelerini aktarıyor.

Yeşil Gazete editörü ve hikaye anlatıcısı Alper Tolga Akkuş (ya da hikaye anlatıcısı adı ile #anavarrza) tarafından katılımcılar ile paylaşılan 3 ekolojik masal ile de toprağın değeri; paylaşımın, hep birlikte üretmenin ve ürettiklerini beraberce ama en önemlisi şenlikli bir şekilde tüketmenin insana ve doğaya kattığı pozitif katkı ile herhangi bir endişeye kapılmadan vaktinde işleri ortaya çıkarabilmenin önemi aktarılıyor.

Sevgili Fuat hocamızla Aristoteles'den Agemben'e İnsanlık Hallerimizi konuşuyoruz.

Kelimeleri ve çizgileri ile bisikleti bir ulaşım aracından öte bir yaşam biçimi olarak tarif etmenin en mahir ismi Aydan Çelik bu perşembe Kültürhane'de bisiklet dostlarıyla bir araya geliyor.

Kapitalist üretim ilişkilerini ve dayattığı yaşam tarzını bırakıp doğaya yerleşen insanların alternatif yaşam deneyimlerini Alakır'ya yaşan Birhan ve Tuğba'nın gözünden izliyoruz.

 

Kültürhane Facebook